W/m2K je fizikalna enota za merjenje U- vrednosti. Predstavlja količino toplotne energije, ki se ob točno določenih predpostavkah, izgubi skozi površino velikost 1m2.