Da, opravimo vsa dela, ki so porebna za uspešno izvedbo posla. Nekatere storitve so vštete v osnovno ceno, druge pa opravimo in zaračunamo dodatno. Vsekakor pa so vsa dela specificirana in znana vnaprej...