Predstavljamo vam različne rešitve za nadzor mirujočega prometa - parkirišč, con za pešce....